Chuyện về đồng chí Kim Kai troll Taemin~

Taemin: Màu yêu thích của tớ là gì?!

Kai: Hả?! Màu yêu thích của cậu sao?! Là màu xanh hả?!

Taemin: Tình yêu đầu đời của tớ là vào năm tớ bao nhiêu tuổi?!

Kai: Tình yêu đầu hả?! Chắc 2 tuổi?!

Taemin: Tớ debut vào năm bao nhiêu tuổi?!

Kai: 4 tuổi, năm câu 4 tuổi phải không?!

Taemin: Vậy ca sĩ mà tớ kính trọng nhất?!

Taemin: À thôi, kết thúc tại đây thôi.

Kai: Là Kai chứ ai~

– – –

Cái này người ta gọi là báo ứng~

Advertisements

22 thoughts on “Chuyện về đồng chí Kim Kai troll Taemin~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s