[GIF] Geum Baekhyun và F4 =))

Đồ cái thứ chân ngắn mà thích bon chen ~~

.

.

.

Nhìn sao cũng thấy giống cái phim này quá đi :))

 

Advertisements

5 thoughts on “[GIF] Geum Baekhyun và F4 =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s