[GIF] KaiYeol

/trượt tay xuống người Kai/

/bóp vếu/ =)))))))

 

Advertisements

14 thoughts on “[GIF] KaiYeol

      1. thôi, mang chỉ về mất công tốn tiền khăn giấy cho chỉ lâu nước mắt nước mũi, tốt nhất là chuyển nhượng hợp đồng sang cho anh đại gia nào đó, vừa tốt cho Bún có khi còn nhận được thêm ít đồng vào đồng ra =)))

      2. nói thiệc, đại gia tòn bị kiểu bất lực thoai, như đại gia Suho kìa, hay Phàm gege kìa, bánh bèo còn hơn Bún nhỏ nữa =))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s