[FAKESUB] [HOEHWAN] Đi đánh lẻ ♥

 

Làm để thoã mãn tấm lòng shipper.
Nữ có ý tưởng – script – vv.. thì có thể liên hệ B qua mail, B có thể làm sub phụ cho nữ nha~

Facebook page: https://www.facebook.com/beocase
Instagram: https://www.instagram.com/beocase
Wordpress: https://www.beo1211.wordpress.com/

FB của tui: https://www.facebook.com/beo.1211

 

 

 

Like, share, subscribe để B có thêm động lực làm fakesub nạ (y)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s